Tarkoitus

Sortavala-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Karjalaan, erityisesti Sortavalaan ja Laatokan Karjalaan liittyvää tutkimusta, niiden kulttuuriperinteen elävänä säilymistä ja tunnetuksi tekemistä sekä edistää ja tukea sukutaustaltaan laatokankarjalaisten ja myös muiden lasten ja nuorten opintoja, kehittymistä ja hyvinvointia.

Hallitus

Jäsenet

  • Risto Voipio, varatuomari, pj
  • Juha Korhonen, kauppatieteen maisteri, vpj
  • Jukka Karikoski, lääketieteen ja kirurgian tohtori
  • Mikael Krogerus, hovioikeuden presidentti emeritus
  • Reijo Pajamo, professori emeritus
  • Riitta Pennanen, luonnontieteiden kandidaatti
  • Kari Ropponen, diplomi-insinööri
  • Asta Ruokolainen, filosofian maisteri
  • Harri Tilli, ekonomi