Sortavala-säätiön vuoden 2018 apurahat myönnetty

Sortavala-säätiön hallitus on kokouksessaan 19.11.2018 myöntänyt vuoden 2018 apurahoja seuraavasti.

Opiskeluapurahoja myönnettiin yhdeksälle opiskelijalle. Heistä Veera Laitinen, Ilpo Pehkonen ja Milja Tiesmäki opiskelevat ulkomaisissa yliopistoissa,                                                                    Saara Kammonen, Salla Kaski, Meri Lähteenaro, Eleonoora Piipponen, Miina Piipponen ja Susanna Pitkänen kotimaisissa yliopistoissa.

Kirjallisiin ja taiteellisiin hankkeisiin myönnettiin kaksi apurahaa. Helena Kujala sai apurahan jaakkimalalaisen kansanedustajan, fil. tri Tekla Hultinin elämäkerran kirjoittamiseen    ja työryhmä Hanna Koikkalainen ja Hanneriina Moisseinen monitaiteellisen kulttuuritapahtuman järjestämiseen Petroskoissa syksyllä 2019.

Tutkimusapurahoja jaettiin viidelle henkilölle. Professori Tapio Hämynen, professori Hannu Itkonen ja dosentti Yury Shikalov saivat apurahan vuonna 2016 käynnistämänsä projektin ”Sortavala 1900-luvulla” loppuun saattamiseksi. Professori Mari Lähteenmäen tutkimuksen kohteena on Laatokka kotina ja kokemuksena. Anssi Neuvonen sai apurahan väitöskirjaansa, jossa hän tutkii pääkaupunkiseudun karjalaisuutta kulttuurisena identiteettinä ja tilana.

Säätiö jakoi ensimmäistä kertaa apurahan lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. Se myönnettiin Karjalan Liitolle, jonka järjestämissä tapahtumissa tavoitteena on elävän karjalaisen kulttuuriperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle sekä lasten ja nuorten oman identiteetin vahvistaminen.

Apurahojen kokonaissumman oli 53 350 euroa.