Sortavala-säätiön vuoden 2019 apurahat myönnetty

Sortavala-säätiön hallitus on kokouksessaan 19.11.2019 myöntänyt vuoden 2019 apurahoja.

Opiskeluapurahoja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin saivat: Anni Härkönen, Roosa Karesjoki, Hanna Kettunen, Ville Kylämies, Ilpo Pehkonen, Joel Pesonen, Elias Pitkänen, Dimitri Postari, Mari Reijonen, Jemina Rouhiainen ja Johanna Teräsjärvi.

Tutkimusapurahoja jaettiin neljälle henkilölle. Verna Kotirannan väitöstutkimuksen aiheena on kansallisvaltion rajojen rakentaminen ja rajaseututyö vuosina 1918-1945. Pauli Pietiläinen tutkii ortodoksisia vaikutteita luterilaisessa virsikirjassa. Alexander Osipovin ja Oona Ilmolahden tutkimukset liittyvät professori Maria Lähteenmäen johtamaan Laatokka-tutkimusprojektiin, jossa selvitetään mm. Laatokan luotojen historiaa sekä Laatokan pohjoisosien rantakylissä asuneiden ihmisten suhdetta vesiluontoon.

Kirjallisiin ja taiteellisiin hankkeisiin myönnettiin kolme apurahaa. Jaakko Kilpiäinen sai apurahan Sortavalan arkkitehtuurioppaan laatimiseen ja Outi Patronen julkaisuunsa, jossa hän tarkastelee Raja-Karjalan ja Sortavalan ortodoksien ristimänimivalikoimaa, nimenantoperinnettä ja niiden muuttumista. Työryhmälle Rusanen – Lamberg – Castrén myönnettiin apuraha Väinö Rusasen Minun Sortavala -taidenäyttelyn järjestämiseen Sortavalan Seurahuoneella kesäkuussa 2020.

Lisäksi Säätiön hallitus päätti myöntää 14 000 euroa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle tuotantotukena Sortavalan uuden historiakirjan julkaisemiseksi.

Apurahojen kokonaissumma on 52 300 euroa.