Sortavala – Muutosten ja muistojen kaupunki -teos on ilmestynyt

Sortavala – Muutosten ja muistojen kaupunki -teos tarkastelee kaupungin historiaa kolmen vuosisadan ja neljän valtiomuodon aikana. Kirja käsittelee Sortavalan elämää 1800-luvun lopun suomalaiskaupungin ajoista 2000-luvun venäläisvuosiin saakka. Kirjan ovat toimittaneet professorit Tapio Hämynen ja Hannu Itkonen. Sen on julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Sortavala-säätiö on tukenut kirjan toimittamista.

Sortavala on kokenut sekä rauhan päiviä että sodan kauhuja. Suomalainen modernisaatio katkesi sotavuosiin ja neuvostososialismi valtion romahdukseen. Kaupungin vaiheita värittävät katkokset ja uudet alut. Osana Suomea Sortavala modernisoitui, ja kaupunkiin syntyi vireää järjestö- ja seuratoimintaa. Modernin suomalaiskaupungin rakennustyö jäi kesken, kun rajakaupungin asukkaat joutuivat jättämään kotinsa.Vallan vaihduttua Sortavalasta tuli raja-alueen suljettu sotilaskaupunki. Tulokkaiden oli ryhdyttävä rakentamaan uutta, mutta venäläisten suunnitelmat kariutuivat neuvostovaltion romahdukseen.

Aiemmin tutkimatonta aineistoa hyödyntävän teoksen kirjoittajat ovat sekä suomalaisia että venäläisiä tutkijoita. Kirjan sisältämistä valokuvista suurin osa julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa.