Vuoden 2023 apurahat ovat haettavissa 18.8.2023 alkaen.

Hakemusten jättämisen takaraja on 29.9.2023 klo 16.00. Apurahahakemukset tehdään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Muulla tavoin tehtyjä hakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä. Linkki apurahajärjestelmään on https://sortavala-saatio.apurahat.net.

Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea:

Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc)
Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattamista. Vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opintopisteistä (90 AMK tai 240 ylempi kk-tutkinto) tulee olla suoritettuna.
Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen.
Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan.
Vuonna 2022 säätiö jakoi apurahoina yhteensä runsaat 88.000 €. Säätiön myöntämät opinto-avustukset ovat pääsääntöisesti AMK-tutkinnon suorittamiseksi 1500 € ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi 2000 €.

Väitöstutkimuksiin ja post.doc. tutkimuksiin myönnetyt apurahat ovat viime vuosina olleet 2000-5000 €. Tieteellisiin ja taiteellisiin projekteihin sekä kulttuurihankkeisiin myönnetyt apurahat ovat vaihdelleet 1000-6000 €:n välillä