Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea: 

  1. Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan-Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc)  
  2. Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuunsaattamiseksi 
  3. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen. 
  4. Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. 

Vuonna 2020 säätiö jakoi apurahoina yhteensä runsaat 28.000 €. Säätiön myöntämät opinto-avustukset sortavalalais- ja laatokankarjalaistaustaisille opiskelijoille ovat viime vuosina vaihdelleet 1000-2000 €:n välillä sekä väitöstutkimuksiin ja post.doc. tutkimusiin myönnetyt apurahat 2000-5000 €:n välillä. Tieteellisiin ja taiteellisiin projekteihin sekä kulttuurihankkeisiin myönnetyt apurahat ovat vaihdelleet 1000-6000 €:n välillä.

Vuoden 2021 apurahat ovat haettavissa 16.8.2021 alkaen. Hakemusten jättämisen takaraja on 30.9.2021 klo 16.00. Apurahahakemukset tehdään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Muulla tavoin tehtyjä hakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä. Linkki apurahajärjestelmään on https://sortavala-saatio.apurahat.net