Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea: 

  1. Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc)  
  2. Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden AMK-tutkinnon loppuunsaattamista sekä YAMK-tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattamista. Vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opintopisteistä (90 AMK tai 240 ylempi kk-tutkinto) tulee olla suoritettuna.
  3. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen. 
  4. Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan Suomessa. 

Vuonna 2023 säätiö jakoi apurahoina yhteensä 80.780 €. Säätiön myöntämät opinto-avustukset ovat pääsääntöisesti AMK-tutkinnon suorittamiseksi 1500 € ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi 2000 €.

Väitöstutkimuksiin ja post.doc. tutkimuksiin myönnetyt apurahat ovat viime vuosina olleet 2000-5000 €. Tieteellisiin ja taiteellisiin projekteihin sekä kulttuurihankkeisiin myönnetyt apurahat ovat vaihdelleet 1000-6000 €:n välillä.

Vuoden 2024 apurahat ovat haettavissa 26.8.2024 alkaen. Hakemusten jättämisen takaraja on 27.9.2024 klo 16.00. Apurahahakemukset tehdään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Muulla tavoin tehtyjä hakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä. Linkki apurahajärjestelmään on https://sortavala-saatio.apurahat.net