Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea: 

  1. Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan-Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc)  
  2. Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuunsaattamiseksi 
  3. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen. 
  4. Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. 

Vuonna 2019 säätiö jakoi apurahoina yhteensä yli 52.000 €. Opinto-avustukset sortavalalais- ja laatokankarjalaistaustaisille opiskelijoille olivat tuolloin 800-1500 €. Väitöstutkimuksiin ja post.doc. tutkimusiin myönnetyt apurahat vaihtelivat 2000-5000 €:n välillä. Tieteellisiin ja taiteellisiin projekteihin sekä kulttuurihankkeisiin myönnetyt apurahat olivat 1000-5000 €.

Vuoden 2020 apurahat on julistettu haettaviksi 20.8.2020. Hakemusten jättämisen takaraja on 30.9.2020 klo 16.00. Apurahahakemukset tehdään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Muulla tavoin tehtyjä hakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä. Linkki apurahajärjestelmään on https://sortavala-saatio.apurahat.net