Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Sortavalasta ja muualta Laatokan Karjalasta siirtyneistä henkilöistä polveutuvien lasten ja nuorten koulutusta sekä edistää ja tukea Laatokan Karjalan kulttuuriin liittyvää tutkimusta ja kulttuuriperinteen elävänä säilyttämistä.

Hallitus

Jäsenet

  • Risto Voipio, varatuomari, pj
  • Juha Korhonen, kauppatieteen maisteri, vpj
  • Jukka Karikoski, lääketieteen ja kirurgian tohtori
  • Mikael Krogerus, hovioikeuden presidentti emeritus
  • Reijo Pajamo, professori emeritus
  • Riitta Pennanen, luonnontieteiden kandidaatti
  • Kari Ropponen, diplomi-insinööri
  • Asta Ruokolainen, filosofian maisteri
  • Harri Tilli, ekonomi