Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Sortavalasta ja muualta Laatokan Karjalasta siirtyneistä henkilöistä polveutuvien lasten ja nuorten koulutusta sekä edistää ja tukea Laatokan Karjalan kulttuuriin liittyvää tutkimusta ja kulttuuriperinteen elävänä säilyttämistä.

Hallitus

Jäsenet

  • Risto Voipio, varatuomari, pj
  • Juha Korhonen, kauppatieteen maisteri, vpj
  • Reijo Pajamo, professori emeritus
  • Riitta Pennanen, luonnontieteen kandidaatti
  • Mikael Krogerus, hovioikeuden presidentti emeritus

Varajäsenet

  • Jukka Karikoski, lääketieteen ja kirurgian tohtori
  • Asta Ruokolainen, filosofian maisteri
  • Kari Ropponen, diplomi-insinööri
  • Harri Tilli, ekonomi

Asiamies

  • Reijo Pajamo, professori emeritus