Karjala-tietokanta

Karjala-tietokantasäätiö tuottaa ja tarjoaa väestötieteellistä aineistoa tieteelliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen. Katiha-ohjelman tietokanta sisältää tietoja luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoista, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa.
http://www.karjalatk.fi/

Luovutettu Karjala

Luovutetun Karjalan Internet-sivusto on perustettu 30.11.1999 talvisodan
syttymisen 60-vuotispäivänä.
http://www.luovutettukarjala.fi/

Virtuaalikarjala

Virtuaali-Karjala esittelee valokuvin kaikki luovutetun Karjalan pitäjät, kauppalat ja kaupungit sekä niiden ihmiset ja sen kuinka he elivät menetetyssä Karjalassa.
Kaikista sivuston kuvista tiedetään varmuudella, missä pitäjässä kuva on otettu sekä, että kuvan ottamisen ajankohta on ennen  1944.  Kuvat on saatu yksityisistä arkistoista ja julkaisuun on omistajan lupa.
http://www.virtuaalikarjala.org/

FENNICA – Suomen kansallisbibliografia

Luettelo suomalaisesta julkaisutuotannosta: kirjoista vuodesta 1488 lähtien, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, kartoista sekä audiovisuaalisesta ja elektronisesta aineistosta. Myös satoja julkaisujen ennakkotietoja ja tietoja pienpainateryhmistä. Lisäksi tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea. https://fennica.linneanet.fi/

ARTO – kotimainen artikkeliviitetietokanta

Uusien kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Kattavimmin 1990-luvun alusta, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa on runsaasti. Artikkelit noin 600 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä. Satunnaisesti kuhunkin aihealueeseen liittyviä artikkeliviitteitä muista lehdistä ja kokoomateoksista. Linkkejä myös artikkeleiden kokoteksteihin. Suuri osa kokoteksteistä, mm. Elektra-aineisto, vaatii kuitenkin käyttöluvan.
https://arto.linneanet.fi/

VIOLA – Kotimaiset nuotit vuodesta 1977, kotimaiset äänitteet vuodesta 1901, musiikkiaineistojen yhteisluettelo

NELLI- portaali (National Electronic Library Interface)

Kansallinen kirjastojen tiedonhakujärjestelmä. Käytettävissä yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa sekä yleisissä kirjastoissa. http://www.nelliportaali.fi/

Pohjois-Karjalan NELLI-portaalin Artikkelitietokanta KÄKÖNEN tuo satoja artikkeleita Sortavalasta http://kakonen.jns.fi/