Sortavala-säätiö on syntynyt kolmen toimintansa lopettaneen sortavalalaisyhteisön pohjalle.

1. Laatokan-karjalaisten avustusyhdistys r.y. perustettiin v. 1944. Varojen perustana oli lakkautetun Sortavalan Sk-piirin ja siihen kuuluneiden suojeluskuntien omaisuus. Tarkoituksena oli antaa Laatokan Karjalasta siirtyneelle väestölle aineellista ja henkistä tukea sekä myöntää avustuksia laatokankarjalaisille opiskelijoille.

2. Kuhavuorisäätiö perustettiin v. 1954 sortavalalaisten kaupallisten yhteisöjen lahjoituksen turvin. Toiminnan tarkoituksena oli myöntää apurahoja liike-alalle suuntautuvien Laatokan Karjalasta polveutuvien nuorten opintoihin.

3. Kristianstadin-Sortavalan Säätiö perustettiin v. 1951 rahastona, jonka peruspääoma tuli Sortavalan ruotsalaiselta kummikaupungilta Kristianstadilta. Rahasto muutettiin säätiöksi v. 1970. Tarkoituksena oli edistää ja tukea Sortavalasta ja muualta Laatokan Karjalasta polveutuvien lasten ja nuorten koulutusta.

Kaikkien em. yhteisöjen toimintaan kuului myös Laatokan Karjalan kulttuuriperinteen tallentaminen ja elävänä säilyttäminen. 1980-luvun alussa toiminnan painopiste siirtyi kulttuuriperinteen puolelle. Tätä toimintalinjaa jatkaa 29.12. 2000 rekisteröity Sortavala-säätiö, joka syntyi Kristianstadin-Sortavalan Säätiön ja Kuhavuorisäätiön sulautuessa ja toimintansa lopettaneen Laatokan-karjalaisten avustusyhdistyksen omaisuuden siirtyessä tälle säätiölle.